Повідомлення про козацтво для дітей може бути використане на уроках історії. Розповідь про козаків для дітей містить багато пізнавальної інформації. Повідомлення про козацтво  Осередком запорожців була Запорозька Січ на Дніпрі, понижче порогів, на островах, серед ріки. Там запорожці